SALT SAND STONE

Reiscontract en algemene voorwaarden en richtlijnen voor reisarrangementen

Onze excuses voor eventuele fouten die zijn opgetreden tijdens het invoeren van gegevens op het web, en waarvoor we dus niet verantwoordelijk kunnen zijn. .


Het onderwerp van dit contract is de regulering van de onderlinge relaties van de reisorganisator – het reisbureau SALT SAND STONE j.d.o.o., Zadar. (hierna SALT SAND STONE genoemd) en de REIZIGER, d.w.z. de reisaannemer in het geval dat de reisaanbieder dit contract namens een derde partij (hierna REIZIGER) sluit. Dit reiscontract bevat algemene voorwaarden en richtlijnen voor reisarrangementen, d.w.z. het verwijst naar het reisprogramma dat alle noodzakelijke gegevens bevat. Het contract wordt bindend geacht voor ondertekening door een medewerker van het agentschap (een medewerker van het bureau SALT SAND STONE of een andere persoon die bevoegd is voor de verkoop van de reisarrangementen van SALT SAND STONE) en door de REIZIGER en bij de totale betaling van het reisarrangement of een deel van de betaling als de betaling van het resterende bedrag op de afgesproken datum onbetwistbaar door de REIZIGER is verzekerd. Als de REIZIGER niet in staat is om het contract persoonlijk te ondertekenen, heeft het contract alleen rechtsgeldigheid als SALT SAND STONE het volledige overeengekomen bedrag van de kosten van het reisarrangement ontvangt of als dat specifiek is overeengekomen, een deel van de overeengekomen betaling en documentatie dat verzekert onmiskenbaar de betaling van het resterende deel van de betaling op de afgesproken datum. De REIZIGER kan zich aanmelden voor een reis in alle filialen van SALT SAND STONE en voor andere gemachtigde bureaus in persoon, per telefoon, internet of op andere manieren voor communicatie op afstand. Bij het sluiten van een contract is de REIZIGER verplicht om persoonlijke gegevens te verstrekken en naar behoren te voorzien van alle documentatie die nodig is voor de organisatie van de reis. De REIZIGER garandeert dat SALT SAND STONE is voorzien van correcte en geldige gegevens die nodig zijn voor de ongestoorde uitvoering van de reis en aanvaardt alle wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit dit Contract en uit wettelijke voorschriften.Om een reservering te bevestigen, betaalt de REIZIGER bij registratie 30% van de prijs van het reisarrangement (als het programma niet anders vermeldt). De resterende kosten van het arrangement worden uiterlijk 14 dagen vóór het begin van de reis betaald of er wordt documentatie verstrekt die de onbetwistbare betaling van de totale kosten van het reisarrangement garandeert. Als de REIZIGER zijn verplichtingen niet uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de reis nakomt, wordt de reservering beschouwd als geannuleerd zonder de mogelijkheid om vooruitbetalingen te restitueren. Voor alle reserveringen inclusief reserveringen “op aanvraag” (wanneer op het moment van registratie van de REIZIGER, capaciteit voor een individuele regeling voor een specifieke reis in onbeschikbaar, waarbij SALT SAND STONE in staat is om extra ruimte te garanderen) SALT SAND STONE berekent een reserveringsvergoeding van 75 HRK (per contract). In het geval dat er minder dan 14 dagen overblijven voor het vertrek van een reis, voor een dergelijke “op aanvraag” reservering, wordt een passend deel van de arrangementsprijs betaald volgens de voorwaarden uiteengezet in artikel 8 van dit contract. Een dergelijke aangevraagde reservering “op aanvraag” wordt door SALT SAND STONE verwerkt binnen twee werkdagen (zaterdag wordt niet beschouwd als een werkdag) en de REIZIGER wordt hiervan mondeling of schriftelijk op de hoogte gebracht. Als SALT SAND STONE de REIZIGER niet op de hoogte stelt van de uitgevoerde of niet in staat is om de reservering van een aangevraagde overeenkomst binnen de vermelde termijn te garanderen, zal het volledige betaalde bedrag volledig aan de REIZIGER worden terugbetaald. Als de REIZIGER de door SALT SAND STONE bevestigde aangevraagde reservering niet accepteert, worden de betalingskosten, inclusief de reserveringskosten, niet terugbetaald. Voor de bevestiging van de reservering met het “Fortuna-systeem” of met “Last minute” -aanbiedingen, REIZIGER is verplicht om onmiddellijk de volledige kosten van het arrangement te betalen of de onbetwistbare betaling van de volledige kosten van het arrangement te garanderen.


De prijzen van reizen worden geadverteerd in het reisprogramma en zijn geldig vanaf de dag dat het programma is gepromoot. De prijzen van de pakketreizen zijn exclusief een reserveringstoeslag die bovendien bij het reserveren in rekening wordt gebracht van 75 HRK (per contract). De prijzen in SALT SAND STONE-programma’s zijn gebaseerd op contracten met onze partners en hoeven niet in overeenstemming te zijn met de prijzen die op de bestemming van de REIZIGER worden geadverteerd en een eventueel prijsverschil kan niet worden betwist. De reisorganisator kan erop anticiperen dat een REIZIGER de betaling uitvoert ter plaatse van een specifieke dienst die in het buitenland zal worden gebruikt in de valuta van het land waar hij zal worden gevestigd. Voor diensten die ter plaatse worden betaald, dient de REIZIGER eventuele geschillen rechtstreeks in bij de uitvoerder van de diensten. SALT SAND STONE kan verzoeken om een verhoging van de overeengekomen prijs met een maximum van 14 dagen vóór het begin van de reis als, na het contract was gesloten, er was een verandering in de wisselkoersen of een stijging van de transportkosten. Dit omvat de kosten van brandstof of een verhoging van een vergoeding voor bepaalde diensten (zowel op luchthavens als in andere havens) die van invloed zijn op de prijs van de reis, waar het op geen enkele manier bekend kon zijn van tevoren. In dat geval wordt de prijs van de overeenkomst wederzijds verhoogd tot de verhoging van de prijzen van de berekende elementen op de basis waarop de prijs is gevormd. De REIZIGER is verplicht om de verhoging van de overeengekomen prijs tot 10% te accepteren. Als de prijs hoger is dan 10%, heeft de REIZIGER het recht om de overeenkomst te annuleren, maar is hij verplicht om SALT SAND STONE hierover binnen 2 werkdagen na ontvangst van de kennisgeving op de hoogte te stellen. In het geval dat het arrangement wordt geannuleerd, heeft de REIZIGER geen recht op compensatie. Indien de REIZIGER zijn annulering niet binnen de aangegeven tijdsperiode schriftelijk aan SALT SAND STONE afgeeft, wordt aangenomen dat hij instemt met de prijsverandering.


De aangeboden hotels, pensions of andere faciliteiten op de programma’s van SALT SAND STONE worden beschreven volgens de officiële classificatie van de respectieve landen op het moment van uitgifte van het programma. Mogen wij erop wijzen dat de lokale indeling in afzonderlijke landen sterk verschilt. Accommodatie, eten, comfort en andere diensten worden door lokale en nationale toeristenautoriteiten bewaakt en accommodatie- en servicestandaarden zijn verschillend en kunnen niet worden vergeleken. SALT SAND STONE aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor mondelinge of schriftelijke informatie die niet in overeenstemming is met de beschrijving van diensten en faciliteiten in de programma’s van SALT SAND STONE die geldig zijn voor nader omschreven reizen, die mogelijk zijn geleverd door medewerkers van SALT SAND STONE of een andere derde persoon. 
De accommodatie in kamers of pensioenen wordt lokaal bepaald door de receptie. Als de REIZIGER niet specifiek een kamer / pension met bepaalde kenmerken had geregeld, aanvaardt hij elke officieel geregistreerde en beschikbare kamer / pensioen in elke afzonderlijke faciliteit of bestemming beschreven in het reisprogramma. Accommodatie is niet mogelijk vóór 16.00 uur op de dag van aanvang van het gebruik van de diensten en deze zal om 10.00 uur verlaten zijn op de dag waarop het gebruik van de diensten voltooid is, indien niet anders vermeld in het reisprogramma. Voor latere aankomsten in accommodatie (na 20.00 uur) is het noodzakelijk om SALT SAND STONE hiervan vooraf op de hoogte te stellen, uiterlijk een dag voor vertrek van de reis, indien een dergelijke latere aankomst niet was voorzien in het reisprogramma.Een REIZIGER die zich registreert voor een buitenlandse reis, moet in het bezit zijn van geldige reisdocumenten. Tijdens de registratie of binnen de in het programma vermelde termijn zal de REIZIGER aan SALT SAND STONE alle essentiële gegevens en documenten verstrekken die nodig zijn om een visum voor het land van reis te verkrijgen. SALT SAND STONE garandeert niet het verkrijgen van visum. Als de REIZIGER niet aan de gestelde verplichtingen voldoet of het verzoek om visum wordt afgewezen, wordt ervan uitgegaan dat de REIZIGER de reis heeft beëindigd. De REIZIGER respecteert de douane, valuta en andere voorschriften. Als de REIZIGER zijn reis niet kan voortzetten wegens gebrek aan overeenstemming met de voorschriften, draagt hij alleen alle gemaakte kosten en consequenties daarvan. Als de REIZIGER reisdocumenten verliest of ondervind dat deze gestolen zijn tijdens de reis, is hij verplicht om op eigen kosten nieuwe documenten te verzekeren. De REIZIGER is verplicht ervoor te zorgen dat hij persoonlijk, zijn documenten en bagage voldoet aan de voorwaarden die worden gesteld door visa, grensbewaking, douane-, gezondheids- en andere voorschriften van de Republiek Kroatië en van landen waarnaar zal worden gereisd. De REIZIGER is verplicht zich te houden aan de gedragsregels in horeca- en hotelfaciliteiten en te goeder trouw samen te werken met de vertegenwoordiger van de reisorganisatie en dienstverleners. In geval van niet-naleving van de vermelde verplichtingen, is de REIZIGER verantwoordelijk voor de geleden schade en aanvaardt SALT SAND STONE geen aansprakelijkheid voor dergelijke schade. In dat geval wordt de schade door de REIZIGER aan de eigenaar van de faciliteit (hotel, pension, enz.) Bij de receptie geregeld. Tijdens de ondertekening van het contract zal de SALT SAND STONE-medewerker de REIZIGER informeren over de informatiebronnen van het land waarin de REIZIGER reist, inclusief de mening van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Republiek Kroatië. We raden aan dat elke REIZIGER zichzelf informeert door de website www.mvp.hr te bezoeken en de lijst met landen met een hoog en matig risico te bekijken, volgens de mening van de MVO van Kroatië. Voor alle REIZIGERs die geen onderdaan van Kroatië zijn en geen Kroatische reisdocumenten bezitten, raden wij aan dat de REIZIGER vóór de betaling van het reisarrangement persoonlijk vraagt naar het land van reis en de voorwaarden die nodig zijn om naar het land te reizen, rekening houdend met de verschillen in bepalingen die gelden voor burgers van bepaalde landen. SALT SAND STONE kan de REIZIGER verwijzen naar een informatiebron, maar neemt op geen enkele manier de verantwoordelijkheid op zich voor de gevolgen die voor de REIZIGER kunnen ontstaan als gevolg van het niet respecteren van dergelijke bepalingen. Ongeldige reisdocumenten, d.w.z. niet-goedgekeurde visa die als gevolg daarvan de beëindiging van reizen vereisen, in geen enkel opzicht SALT SAND STONE beperken en voorwaarden voor het beëindigen van reizen worden geïmplementeerd. SALT SAND STONE wijst alle verantwoordelijkheid af voor schade die kan ontstaan als gevolg van oneerbiedigheid van bepalingen in bepaalde landen of landen die ongeldige reisdocumenten kunnen opleveren.


Ingevolge de Wet op het aanbieden van diensten in het toerisme zijn uitzendkrachten verplicht om de REIZIGER een reisverzekeringspakket aan te bieden dat bestaat uit: een vrijwillige ziekteverzekering tijdens hun verblijf in het buitenland, een ongevallenverzekering, een bagageverzekering en een reisverbrekingsverzekering. Door ondertekening van het contract bevestigt de REIZIGER dat een reisverzekeringspakket is aangeboden. In het geval de REIZIGER de genoemde verzekering aanvraagt, kan deze rechtstreeks worden gesloten met een verzekeringsmaatschappij of met SALT SAND STONE, waar SALT SAND STONE alleen als tussenpersoon optreedt. Door ondertekening van het contract wordt aangenomen dat REIZIGERs de in het vorige lid genoemde verzekering hebben aangeboden en aanbevolen.

Als de reiziger tijdens de reisregistratie ervan uitgaat dat hij zijn reis als gevolg van specifieke situaties mag beëindigen, raden we u aan een annuleringsverzekering af te sluiten. Een beëindigingsverzekering kan niet achteraf worden betaald, alleen tijdens het proces van reisregistratie. De verzekering van de reis wordt alleen in de volgende situaties toegepast, met de verplichte schriftelijke bevestiging: militaire ontheffing, ziekte, overlijden van een onmiddellijk familielid. Als de reiziger niet beschikt over een reisbeëindigingsbeleid en zijn reis moet beëindigen en een bevestiging van militaire ontheffing, ziekte of overlijden heeft, behoudt SALT SAND STONE zich het recht op uitbetaling in overeenstemming met de voorschriften vermeld in artikel 8 van dit Contract. Bij beëindiging van een reisovereenkomst worden de kosten van visumafgifte niet uitbetaald, zelfs niet als de reiziger een beëindigingsverzekering heeft. Met de betaling van een beëindigingsverzekeringspolis verzendt de reiziger al zijn vorderingen naar de verzekeringsaanbieder van de beëindigingsverzekering in bezit, en is SALT SAND STONE verplicht om alle nodige documentatie voor de reiziger te verzekeren voor het actualiseren van de vorderingen van de reiziger in de richting van de verzekeringsmaatschappij, en die betrekking heeft op de reisovereenkomst. Alle opzegvoorwaarden zijn opgenomen in de verzekeringspolis en we raden aan dat elke reiziger deze aandachtig leest.

Als de REIZIGER een betaald reisarrangement beëindigt, behoudt SALT SAND STONE de volgende bedragen van de totale kosten van het reisarrangement (als het programma niet anders vermeldt):
Europese reizen, vakanties, skitochten
– tot 30 dagen voor vertrek 10% van de reissysteemprijs, niet minder dan 100 HRK
– 29-22 dagen voor vertrek 30% van de reissom
– 21-15 dagen voor vertrek 40% van de reissom
– 14-8 dagen voor vertrek 80% van de reissom
– 7-0 dagen voor en na vertrek 100% van de reissom

Exotische reizen, cursussen vreemde talen
– tot 30 dagen voor vertrek 25% van de reissom
– 29-15 dagen voor vertrek 80% van de reissom
– 14-0 dagen voor en na vertrek 100% van de reissom

Cruises
– tot 46 dagen voor vertrek: 10% van de reissom
– 45-31 dagen voor vertrek 25% van de reissom
– 30-16 dagen voor vertrek 50 van de reissom
– 15-8 dagen voor vertrek 80% van de reissom
– 7-0 dagen voor en na vertrek 100% van de reissom
De vermelde kosten zijn van toepassing op wijzigingen in vertrekdata of accommodatiefaciliteiten, evenals voor alle andere belangrijke wijzigingen. SALT SAND STONE brengt daadwerkelijke substitutiekosten in rekening als de REIZIGER – contractant het reiscontract opzegt en een andere klant voor dezelfde reservering vindt die voldoet aan alle voorwaarden voor het nuttigen van het vermelde reisarrangement.
Als de REIZIGER het resterende bedrag niet heeft betaald of de onbetwiste betaling van de reisovereenkomst 14 dagen vóór het vertrek van de reis heeft betaald, zal SALT SAND STONE overwegen dat de REIZIGER de reservering heeft beëindigd, zonder de mogelijkheid van betaling van de vooruitbetaalde aanbetaling voor het reisarrangement.

Als SALT SAND STONE het programma, de accommodaties of de kosten aanzienlijk wijzigt vóór het begin van de reis, zijn ze verplicht om de REIZIGER hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen. De REIZIGER kan het gewijzigde programma accepteren of weigeren binnen twee werkdagen na ontvangst van de kennisgeving van SALT SAND STONE. In geval van weigering of het niet reageren op het aanbod, is SALT SAND STONE verplicht om de betaalde kosten binnen 7 werkdagen aan de REIZIGER terug te betalen. In geval van acceptatie wordt de vervangende reisovereenkomst die SALT SAND STONE heeft aangeboden, beschouwd als het nieuwe reiscontract, waarbij de REIZIGER het recht op alle claims jegens SALT SAND STONE opzegt van elke wettelijke basis die is afgeleid van het oorspronkelijke contract.
Als SALT SAND STONE het grootste deel van de gecontracteerde diensten niet had aangeboden of als zij schatten dat zij niet in de situatie verkeren om de uitvoering van het grootste deel van de gecontracteerde diensten te verzekeren na het begin van de reis, kan SALT SAND STONE op hun last, met de goedkeuring van de REIZIGER, het uitvoeren van wijzigingen in het programma voor de voortzetting van de reis en zo nodig compenseren van de REIZIGER voor het prijsverschil tussen de aangeboden en eigenlijke diensten.
Met schriftelijke toestemming van de REIZIGER kan SALT SAND STONE het niet-uitgevoerde deel van de diensten vervangen door een andere dienst, waarbij de reiziger het recht op een vordering van SALT SAND STONE op een dergelijk wederzijds gecontracteerd en gewijzigd deel van de reis met betrekking tot het gesloten reiscontract opgeeft. Als SALT SAND STONE het reisprogramma niet op een adequate manier heeft kunnen wijzigen of als een REIZIGER de wijzigingen om gegronde redenen niet accepteert, zal SALT SAND STONE de terugkeer van de REIZIGER naar het vertrekpunt of naar een andere locatie op hun locatie mogelijk maken. eigen kosten, is de REIZIGER het daarmee eens en vergoedt hij eventuele schade die de REIZIGER daardoor heeft geleden. Schade wordt betaald als het deel van de kosten van het ongebruikte deel van het gecontracteerde programma, dat is gebaseerd op de klacht van de REIZIGER. SALT SAND STONE lost de klacht op zoals beschreven in punt 10 van dit contract. Het grootste bedrag aan compensatie kunnen de kosten zijn van het gecontracteerde reisarrangement.
SALT SAND STONE is bevoegd om het contract geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een eenzijdige verklaring, zonder de verplichting tot schadevergoeding aan de REIZIGER, in het geval van externe ongewone en onvoorspelbare omstandigheden die niet voorkomen, voorkomen of geëlimineerd konden worden en zouden bestaan op het moment van het sluiten van het contract voor het organiseren van de reis, zou een gegronde reden zijn geweest voor SALT SAND STONE om het contract niet te sluiten. In dat geval heeft de REIZIGER recht op terugbetaling van het betaalde bedrag in zijn geheel, dat wil zeggen het verschil in de kosten tussen de gecontracteerde en aangeboden diensten.
SALT SAND STONE behoudt zich het recht voor om reizen te annuleren, niet later dan 5 dagen voor het begin van de reis, als de reis werd geannuleerd door de reisorganisator waarvoor SALT SAND STONE een tussenpersoon was voor de verkoop van het genoemde reisarrangement of als de reis minimum aantal REIZIGERs dat nodig is voor de realisatie van een reisarrangement vermeld op elk individueel reisprogramma heeft zich niet geregistreerd voor een specifieke reis of voor enige andere gerechtvaardigde reden.
SALT SAND STONE behoudt zich het recht voor om de datum of het uur van de reis te wijzigen als gevolg van veranderingen in vluchtschema’s of als gevolg van onvoorzienbare omstandigheden, evenals het recht om de reisrichting te wijzigen als de reisomstandigheden veranderen (vluchtschema wijzigen , veiligheidssituatie in een specifiek land, natuurrampen of andere situaties waarin SALT SAND STONE geen invloed heeft), zonder schadevergoeding, en in overeenstemming met geldige voorschriften in binnenlands en internationaal verkeer.
SALT SAND STONE is niet verantwoordelijk voor wijzigingen als gevolg van onvoorziene omstandigheden en overmacht tijdens de reis. In dat geval kunnen diensten met betrekking tot de gegeven situatie worden verzekerd. SALT SAND STONE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele drukfouten van programma’s in het kader van brochures / catalogi en voor onjuiste invoer van gegevens door de exploitant van de SALT SAND STONE-websites.

Voor alle reisarrangementen waarbij SALT SAND STONE de hoofdorganisator is, zijn deze Algemene voorwaarden van toepassing behalve in het geval waar SALT SAND STONE een bemiddelaar is, d.w.z. niet de hoofdorganisator van de reisorganisatie is. Dergelijke reisarrangementen worden speciaal aangewezen en de algemene voorwaarden van de verantwoordelijke organisator zijn hierop van toepassing. SALT SAND STONE is niet verantwoordelijk voor de uitvoering van regelingen voor toeristische reizen van andere organisatoren. Met de uitvoering van het contract aanvaardt de REIZIGER het programma en de reisvoorwaarden in zijn geheel.

De REIZIGER heeft het recht om een klacht in te dienen vanwege de onvervulde overeengekomen service. De REIZIGER is verplicht om binnen 8 dagen na afronding van de reis een schriftelijke klacht in te dienen bij SALT SAND STONE. Klachten die worden ingediend na de deadline van 8 dagen worden niet in aanmerking genomen. Wij benadrukken dat het in het belang van de REIZIGER is om te presteren in goede wil en om goede wil te tonen bij het oplossen van de klacht tijdens de reis en om zijn schriftelijke klacht ter plaatse in te dienen bij de serviceprovider (receptie, transporteur, cateraar of reisagentschap op de bestemming) en om een schriftelijke bevestiging te vragen van de serviceprovider dat zij de klacht hebben ontvangen. Elke REIZIGER – contractcarrier, dient individueel een klacht in. SALT SAND STONE neemt geen groepsklachten in overweging. SALT SAND STONE is verplicht om binnen 15 dagen na ontvangst van de klacht een schriftelijke oplossing voor de klacht te geven en dit dient te geschieden op de manier waarop de klacht werd ontvangen (e-mail, e-mail of persoonlijke bezorging waar hierop zal worden gereageerd via een geschreven pakket met een ontvangstbewijs). SALT SAND STONE lost alleen die klachten op waarbij de REIZIGER het bewijs levert dat hij ter plaatse een klacht bij de dienstverlener heeft ingediend en dat de oorzaak ter plaatse niet kon worden verwijderd. Indien door de schuld van SALT SAND STONE het programma of een deel van de service niet werd uitgevoerd, heeft de REIZIGER recht op een vergoeding tot de hoogte van de werkelijke waarde van de ongebruikte service en dit kan niet al gebruikte diensten omvatten, evenals het volledige bedrag van de regeling. In het geval van last-minute contracten of contracten waarbij de REIZIGER de accommodatie-titel ontdekt bij aankomst op de bestemming (promoties zoals fortuin, roulette, no ame, aas, joker …) zal de REIZIGER alle inherente risico’s accepteren. Dergelijke reizen omvatten onvoorspelbare omstandigheden (overmacht) die SALT SAND STONE op geen enkele manier kan beheersen. Bovendien heeft de REIZIGER gekozen voor dit soort arrangement vanwege de speciale prijs. Daarom is SALT SAND STONE niet aansprakelijk voor claims die voortvloeien uit deze regeling. In het geval van geschillen met betrekking tot onlineverkoop en servicecontracten, kan een consument een klacht indienen of zijn geschil voorleggen via een interactief platform dat is opgezet om geschillen online op te lossen, toegankelijk via de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Totdat SALT SAND STONE een beslissing neemt, zal de REIZIGER niet bemiddelen met andere personen, rechtbanken of informatie aan de media meedelen.

De REIZIGER is verplicht om SALT SAND STONE op de hoogte te stellen van alle feiten met betrekking tot zijn gezondheid, gewoonten, enz. Die de voortgang van de reis in gevaar kunnen brengen (als vanwege gezondheid of andere redenen een specifiek type voedsel noodzakelijk is, als chronisch ziek , als allergieën aanwezig zijn, enz.). In sommige programma’s worden speciale reisregels genoemd, waaronder verplichte vaccinaties en de verwerving van relevante documentatie. De REIZIGER is verplicht verplichte vaccinaties uit te voeren en in het bezit te zijn van een bevestiging en documenten daarvan. We raden aan om een ziektekostenverzekering te sluiten.

Het vervoer van bagage met een bepaald gewicht is gratis. Voor vervoer door de lucht betaalt de REIZIGER voor het eigen risico van de bagage in overeenstemming met de geldende voorschriften en de prijzen van de vervoerder. Kinderen tot 2 jaar hebben geen recht op gratis bagagevervoer. SALT SAND STONE is niet verantwoordelijk voor verloren of beschadigde bagage. Claims voor verloren bagage worden doorgestuurd naar de transporteur of hotel. Voor luchtvervoer is de luchtvaartmaatschappij uitsluitend verantwoordelijk voor bagage, op basis van geldende regelgeving met betrekking tot het luchtverkeer. In geval van verlies van bagage vult de REIZIGER een PIR-formulier in van de luchtvaartmaatschappij die het vervoer heeft uitgevoerd en bezorgt het genoemde formulier aan de vertegenwoordiger van de luchtvaartmaatschappij en bewaart één exemplaar. Op basis van het ingevulde formulier betaalt de luchtvaartmaatschappij een vergoeding op grond van voorschriften die gelden voor binnenlands en internationaal passagiersluchtverkeer. In het geval van verlies van bagage in het hotel, stuurt de REIZIGER een claim naar het hotel waar de bagage verloren is gegaan. We raden aan om een bagage verzekering af te sluiten.

In overeenstemming met de wet op de verlening van toeristische diensten, heeft SALT SAND STONE een overeenkomst gesloten met de verzekeringsmaatschappij Generali
osiguranje d.d. Slavonska avenija 1b, 10000 Zagreb OIB:10840749604 
 een Aansprakelijkheidsverzekering Contract voor schade veroorzaakt aan een REIZIGER door niet-nakoming van verplichtingen of door gedeeltelijk of inconsistent te voldoen aan verplichtingen, nummer P13E-1024167655. De werknemers van het agentschap zullen de REIZIGER op de hoogte brengen van de inhoud van het geldige aansprakelijkheidsverzekeringscontract voor schade veroorzaakt door SALT SAND STONE aan de REIZIGER door niet-nakoming van verplichtingen of door gedeeltelijk of inconsistent te voldoen aan verplichtingen met betrekking tot de pakketreis, en door ondertekening van het reiscontract zal de REIZIGER bevestigen dat u op de hoogte bent gesteld van de inhoud van het vermelde verzekeringscontract.

De REIZIGER geeft vrijwillig persoonlijke gegevens vrij. Persoonlijke gegevens van de REIZIGER zijn nodig bij het verwerkingsproces van gecontracteerde reisarrangementen en worden gebruikt voor verdere communicatie. SALT SAND STONE verplicht dat persoonlijke gegevens van de REIZIGER het land niet verlaten, behalve voor het realiseren van gecontracteerde reisarrangementen. Een uitzondering op het verstrekken van persoonlijke gegevens aan derden is van toepassing op het afsluiten van een reisverzekering, d.w.z. als de REIZIGER een verzekeringspolis afsluit, worden zijn gegevens vervolgens doorgestuurd naar een verzekeringsmaatschappij. De persoonlijke gegevens van de REIZIGER worden opgeslagen in een database, in overeenstemming met de beslissing van de raad van bestuur betreffende de methoden voor het verzamelen, verwerken en beschermen van persoonlijke gegevens. De REIZIGER gaat ermee akkoord dat zijn persoonlijke informatie kan worden gebruikt voor het realiseren van de overeengekomen overeenkomst en voor de marketingevenementen van SALT SAND STONE.

Kennisgevingen die de REIZIGER op de registratielocatie ontvangt, verplichten de organisator niet tot een grotere mate dan de kennisgevingen en informatie vermeld in het reisprogramma zelf.

Deze voorwaarden en richtlijnen voor reizen zijn exclusief alle huidige voorwaarden en richtlijnen voor reizen. Algemene reisvoorwaarden en -richtlijnen maken integraal deel uit van het contract tussen de reiziger en SALT SAND STONE of een erkend reisbureau waarbij de REIZIGER zich registreerde voor een reis georganiseerd door SALT SAND STONE. De partijen komen overeen dat alle mogelijke betwistbare situaties in onderling overleg zullen worden opgelost. In tegendeel, in geval van een geschil is het hof van beroep de rechtbank van Zadar, waar de Kroatische wetgeving zal worden gebruikt.

SALT SAND STONE J.D.O.O., za trgovinu, prijevoz, turizam, turistička agencija, Zadar, J.R.Vladovića 31, 23000 Zadar


Zadar, 15.6.2018.

Reisagentschap Manager: Josipa Zekanović

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× Hoe kan ik je helpen?